Foto van een woning met houten muurpannen.

Herinneringen aan Hollandse piraten